logo


Rekrutacja na kierunek technik farmaceutyczny na rok szkolny 2020/2021 już trwa

Osoby zainteresowane nauką w naszej szkole, winny złożyć w sekretariacie Studium nast...

Więcej

Lubelski Festiwal Nauki

Uczniowie „Academii" brali czynny udział w Targach Edukacyjnych w Lublinie, które ...

Więcej

Zniżka w ramach Programu „Bus Bonus”

Nowym uczniom posiadającym ważny Bilet Okresowy, o którym mowa w Regulaminie Progra...

Więcej