logo

Pytania i odpowiedzi Najczęściej zadawane pytania

Czy szkoła policealna prowadzona w ramach ACADEMII jest państwowa?

Kiedy można zapisać się do szkoły?

Jakie dokumenty potrzebne są do zapisania się do szkoły?

Czy do zapisu wystarczy ksero świadectwa ukończenia szkoły?

Czy zaświadczenie lekarskie to zaświadczenie od lekarza medycyny pracy czy lekarza rodzinnego?

Czy nauka w ACADEMII jest płatna?

Co wyróżnia ACADEMIĘ na tle innych szkół policealnych?

Czy można uczęszczać do szkoły policealnej ACADEMIA, będąc na studiach lub będąc absolwentem uczelni wyższej?

Czy jest górna granica wieku, powyżej której nie można już zapisać się do szkoły policealnej ACADEMIA?

Czy do szkoły policealnej ACADEMIA mogą uczęszczać osoby pracujące?

Gdzie odbywają się praktyki zawodowe?

W jakiej formie odbywają się zaliczenia poszczególnych etapów nauki?

Jakie dokumenty otrzymam po ukończeniu szkoły?