logo

Przydatne linki

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP
http://www.zztf.eu

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)
http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp

Ustawa refundacyjna, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U.2011, nr 122, poz. 696 ze zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie dnia 4 października 2005 r.- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U.2012, poz. 124 ze zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Ustawa Prawo Farmaceutyczne, która weszła w życie dnia 1 października 2002 r. -ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, które weszło w życie dnia 10 marca 2012 r. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tj. Dz.U.2014, poz. 319)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000260

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (tj. Dz.U.2006 nr 169, poz. 1216 ze zm).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061691216

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071501072

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090210118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051221032

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
https://www.gif.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/

Narodowy Instytut Leków
http://www.nil.gov.pl/

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
http://www.urpl.gov.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php

Główny Inspektorat Sanitarny
http://www.gis.gov.pl/?go=news

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl/pl/

Wyszukiwarka Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL)
http://www.urpl.gov.pl/drugs

Wyszukiwarka odpłatności za produkty lecznicze
http://bil.aptek.pl/servlet/specjalista_f/list;jsessionid=16EFD33BEAE390FFEBA4C8A06221D30A.tc6013