logo

Technik sterylizacji medycznej

echnik sterylizacji medycznej – osoba zajmująca się zawodowo zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Nauka w zawodzie Technik sterylizacji medycznej trwa rok ( 2 semestry). System nauki dopasowany jest do potrzeb słuchaczy. Tryb nauki dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

Wybrane przedmioty:

 • Anatomia
 • Język angielski
 • Język migowy
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Praktyka zawodowa

Szkoła zapewnia miejsca do zajęć praktyczne i praktykę zawodową, które odbywają się w sterylizatorniach zlokalizowanych  na terenie naszego miasta. Praktyka technika sterylizacji medycznej obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności polegających na przeprowadzaniu dekontaminacji medycznej oraz prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji.

Miejsce przyszłej pracy

 • publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony kwestionariusz
 • 2 zdjęcia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie(do pobrania w sekretariacie szkoły)

Pozostałe kierunki Oferta edukacyjna