logo

Про нас O naszej szkole

Academia Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Lublinie została utworzona i działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym 417/P/N. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin (znak pisma: OW- OP- IV. 4423.1.2011 z dnia 9 lutego 2011 r.) otrzymało uprawnienia szkoły publicznej.

Świadectwa i dyplomy są dokumentami państwowymi. Egzamin państwowy potwierdzony jest certyfikatem w języku angielskim EUROPASS honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Academia posiada:

  • komfortowe zaplecze lokalowe dopasowane do potrzeb kształcenia (pomieszczenia dydaktyczne do przeprowadzania wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych znajdują się w jednym budynku przeznaczonym wyłącznie do tego celu),
  • pracownie specjalistyczne i laboratorium wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt laboratoryjny,
  • bibliotekę.

Oferta Academii Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej w Lublinie kierowana jest do osób, które ukończyły szkołę średnią. Zapraszamy zarówno tegorocznych absolwentów szkół średnich, jak i osoby, które ten etap kształcenia zakończyły wcześniej. Wśród uczniów naszej szkoły są także osoby czynne zawodowo, które z powodzeniem łączą pracę z nauką.

Prowadzimy zajęcia w formie płatnej i bezpłatnej.


Zobacz galerię