logo

Opiekunka środowiskowa

Czas trwania, tryb nauki:
1 rok, system nauki dopasowany do potrzeb słuchaczy.

Wybrane przedmioty:

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

PRAKTYKI I STAŻE!

Nauczysz się między innymi:

 • organizować i sprawować opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby,
 • zakładać i prowadzić własną działalność.

MIEJSCE PRACY:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • instytucje udzielające pomocy,
 • jako osoba prywatna świadcząca usługi opiekuńcze.

Kwalifikacja, które możesz zdobyć:

 • świadczenie usług opiekuńczych

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (do pobrania w sekretariacie szkoły)

Pozostałe kierunki Oferta edukacyjna