logo

Technik farmaceutyczny

Technik Farmaceutyczny – osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz w przemyśle farmaceutycznym; zawód zaufania publicznego, dający duże możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Academia. Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Lublinie oferuje profesjonalne przygotowanie z zakresu receptury, analizy, działania i zastosowania leków.

Organizacja kształcenia

Nauka w zawodzie Technik Farmaceutyczny trwa 2,5 roku ( 5 semestrów).

Absolwenci kierunku Technik Farmaceutyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który uprawnia do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Academia Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Lublinie oferuje wysoką jakość kształcenia dzięki doświadczonej kadrze nauczycieli, którzy prowadzą także zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Praktyka zawodowa

Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, które odbywają się w placówkach służby zdrowia, aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych                            i zakładowych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Program praktyki technika farmaceutycznego został określony w:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021261082

Praktyka technika farmaceutycznego w aptece obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Technik farmaceutyczny:

 • może być kierownikiem punktu aptecznego, jeżeli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych,
 • może prowadzić sklepy zielarsko-medyczne (art. 70 ust. 2b, art. 71 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne).

Przedmioty obowiązkowe

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Zdrowie publiczne
 • Psychologia
 • Analiza leków
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia z elementami chemii leków
 • Farmakognozja
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia praktyczne
 • Receptura kosmetyczna

 

Poza przedmiotami obowiązkowymi, organizujemy zajęci z języka angielskiego i migowego z uwzględnieniem terminologii fachowej.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły kształcącej technika farmaceutycznego może podejmować pracę w:

 • aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych,
 • punktach aptecznych,
 • sklepach zielarsko-medycznych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego,
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • inspekcji farmaceutycznej.

Przydatne linki

Pozostałe kierunki Oferta edukacyjna