logo

Технік масажист

Czas trwania: 2 lata (4 semestry). System nauki dostosowany do potrzeb słuchaczy.

Wybrane przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarcze
 • Język angielski
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Anatomia z fizjologią
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia masażu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Metodyka masażu sportowego
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (do pobrania w sekretariacie szkoły)

Praktyka zawodowa w II i IV semestrze.

Nauczysz się między innymi:

 • wykonywać masaż klasyczny i segmentarny,
 • wykonywać drenaż limfatyczny,
 • wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny,
 • wykonywać masaż punktowy,
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
 • obserwować i oceniać reakcję pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu, współpracować w zespole terapeutycznym,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki.

MIEJSCE PRACY:

 • gabinety masażu, w tym możliwość własnej działalności
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • działy fizjoterapii w domach pomocy społecznej
 • działy fizjoterapii w zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • gabinety kosmetyczne
 • stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych
 • szpitale
 • sanatoria
 • salony odnowy biologicznej

Kwalifikacje, które możesz zdobyć:
Kwalifikacja zawodowa: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Nauka kończy się egzaminem.
Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika masażysty otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.


Pozostałe kierunki Oferta edukacyjna